Tsev > Xov xwm > Ntsiab lus

GREEK ICONS ARCHANGEL ST. RAPHAEL THOV KOM ZOO

Sep 19, 2016

ST. RAPHAEL PRAYER KOM ZOO

Glorious Archangel St. Raphael, poj tub huabtais ntawm tsev hais plaub heavenly, koj yog illustrious rau koj tus plig txawj ntse thiab siab dav. Koj yog ib daim ntawv qhia txog cov lus los ntawm thaj av los yog hiav txwv los yog cua, consoler ntawm tus afflicted thiab qhov chaw nkaum hauv cov neeg txhaum.

Kuv thov koj, pab kuv txhua yam Kuv ntshaw thiab tag nrho cov kev txom nyem no lub neej, li ib zaug koj pab tus hluas Tobias hauv nws tsev. Vim koj yog tus "tshuaj Vaj tswv" Kuv humbly thov Vaj tswv rau koj yuav kho tsis tau cov coob infirmities kuv tus plig thiab ills afflict kuv lub cev. Kuv pheej nug nej tus haum... (PAV KOJ TSHWJ XEEB TSWV YIM)... thiab cov loj siab dav purity npaj kuv mus tau lub tuam tsev uas tus ntuj plig. Asmees.

Cuaj hlis 29 yog lub tsiab peb caug ntawm Archangels St. Raphael, St. Michael thiab St. Gabriel. Novena pib cuaj hlis 21 xyoos rov hauv.